Džiaugiamės ir didžiuojamės

Džiaugiamės ir didžiuojamės!

Šiaulių techninės kūrybos centro, sumaniosios inžinerijos programos mokytoja Simona Skėrė tarp 12 nominantų Meilės Lukšienės premijai gauti.

Premijos tikslas – įprasminti švietimo reformos pradininkės habilituotos daktarės Meilės Lukšienės atminimą, didinti pedagogo profesijos patrauklumą ir skatinti jaunus pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo plėtotės darbus.

Premija skiriama už sėkmingą pedagoginės veiklos startą, demokratiškumo, humaniškumo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo ir profesinio mokymo programas, ir pagalbos mokiniui specialistams iki 35 metų. 

Kandidatams premijai gauti taikomi Meilės Lukšienės ugdymo sampratą atliepiantys atrankos kriterijai: gera pedagoginio darbo pradžia ir tolesnė veikla, orientuota į ugdymo demokratizavimą ir modernizavimą; humaniškumo principais grįsta elgsena; tautiškai ir pilietiškai aktyvi veikla; drąsi, pripažinta praktika, kūrybinga veikla ugdymo procese; sėkmingi edukaciniai projektai; lyderystė mokykloje, mieste, rajone, kaime; palankūs esančių ir buvusių mokinių, tėvų atsiliepimai, talka kolegoms, sėkmingas bendradarbiavimas; veiklos perspektyva, orientuota į asmens brandinimą kultūrai ir Lietuvos ateičiai.       

Sveikiname Simona ir linkime jai bei jos mokiniams kuo įdomesnių metų.

Šiaulių techninės kūrybos centras,
biudžetinė įstaiga
Stoties g. 11, LT-77156, Šiauliai
Tel. (8-41) 523965
El. p.: rastine@siauliaitech.lt
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190539799


© 2024 Visos teisės saugomos. Šiaulių techninės kūrybos centras