Laisvos darbo vietos

Kviečiame prisijungti prie Šiauliai Tech komandos!

 

  1. Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas.

Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: Neformaliojo vaikų švietimo programos „Animacija ir komiksų kūrimas” įgyvendinimas.

Išsilavinimas (ne žemesnis kaip): Aukštasis

Profesija: Neformaliojo švietimo mokytojas {meninis ugdymas}.

Darbo patirtis: nebūtina

Papildomi sugebėjimai: Pedagoginis išsilavinimas (dailės mokytojas) arba išklausytas psichologinių pedagoginių žinių kursas.

Privaloma išmanyti animacijos ir komiksų kūrimą, gebėti juos piešti, gebėti dirbti su animacijos kūrimo programomis. Privalumas – suprasti ir išmanyti STEAM ugdymo principus.

Bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydžio intervalas – nuo: 630,55 EUR/mėn. iki: 885,58 EUR/mėn.

Preliminarus mėnesinis darbo užmokestis: 758,07 EUR

Kitos apmokėjimo sąlygos: Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu Nr. XIII-198 (aktualia redakcija).

Darbo grafikas: Nepilnas darbo laikas

Per savaitę: 14 val. (8 kontaktinės valandos)

Komentaras: 0,38 etato.

Įdarbinama: nuo 2024-09-01

Kontaktinis asmuo: Julija Muningienė

El. paštas: muningiene@dg.su.lt

Pageidavimus pateikti: El. paštu

Komentaras: Gyvenimo aprašymą siųsti el. paštu.

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.

 

     Edukatorius 

Pareigybė: Edukatorius
 
Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas: Organizuoti ugdomąjį procesą, bendradarbiauti su mokytojais ir mokinių tėvais, rengti turinį edukacinėms veikloms, vesti edukacijas, rengti ir organizuoti edukacinius renginius, vykdyti edukacinius projektus. Darbo sritis – STEAM ugdymas.
 
Išsilavinimas (ne žemesnis kaip): Aukštasis (aukštesnysis, profesinis)
 
Profesija: Neformaliojo švietimo mokytojas {informacinių technologijų mokymas}.
 
Darbo patirtis: nebūtina
 
Papildomi sugebėjimai: Gebėti planuoti, organizuoti, kurti bei įgyvendinti edukacinius užsiėmimus techninės kūrybos ir robotikos srityse (svarbūs neformaliojo ugdymo mokytojo gebėjimai). Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu. Domėtis IKT naujovėmis, išmanyti jų veikimo ir taikymo praktinėje veikloje principus. Gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą ir anglų kalbą ne žemesniu kaip B1 lygiu. Mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti gerus bendravimo ir komunikavimo įgūdžius. Kartu su gyvenimo aprašymu prašome pateikti ir motyvacinį laišką. Apie kvietimą į darbo pokalbį informuosime tik atrinktus kandidatus CV nurodytu elektroniniu paštu.
 
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
 
Darbo grafikas: Pilnas darbo laikas
 
Pradžia – pabaiga: 8:00 – 17:00 val.
 
Per savaitę: 40 val.
 
Kontaktinis asmuo: Julija Muningienė
 
El. paštas: muningiene@dg.su.lt
 
Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Apie kvietimą dalyvauti pokalbyje pretendentai informuojami telefonu.
close

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite visas Centro žinias.

Šiaulių techninės kūrybos centras,
biudžetinė įstaiga
Stoties g. 11, LT-77156, Šiauliai
Tel. (8-41) 523965
El. p.: rastine@siauliaitech.lt
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190539799


© 2024 Visos teisės saugomos. Šiaulių techninės kūrybos centras