GEROVĖS PUOSELĖJIMAS: “LAIMINGOS MOKYKLOS” PROJEKTO IŠVADOS

GEROVĖS PUOSELĖJIMAS: “LAIMINGOS MOKYKLOS” PROJEKTO IŠVADOS

2024 m. vasarį buvo uždarytas „Laimingos mokyklos“ projektas – novatoriška iniciatyva, kuria siekiama skatinti kurti psichikos sveikatai palankią aplinką mokykloje. Projektu, kuris gimė iš vaikų, mokytojų, mokyklos darbuotojų ir tėvų tarpusavio ryšio, siekta įvertinti visos mokyklos bendruomenės emocinę gerovę.

Trys ramsčiai: vaikai, mokytojai ir tėvai

Bet kurios mokyklos esmė yra jos pagrindiniai veikėjai – vaikai, mokytojai ir tėvai. Projektas „Laiminga mokykla“ pripažįsta tamprius šių grupių santykius ir buvo sumanytas siekiant skatinti sukurti emocine parama vienas kitam paremtus mokyklos bendruomenės ryšius. Suvokdami, jog kiekviena grupė turi savo stipriąsias ir silpnąsias puses, siekėme sudaryti galimybę įvertinti visos mokyklos bendruomenės emocinę sveikatą ir esant poreikiui nukreipti ją teigiama linkme panaudojant paruoštas  rekomendacijas.

Gerovės vertinimas

Projekto „Laiminga mokykla“ esmė – suteikti mokyklai galimybę pamatyti “kur mes esame”. Sukurtas klausimynas tapo įrankiu, kuriuo mokiniai, mokytojai, tėvai ir mokyklos darbuotojai gali išsakyti savo požiūrį apie tai, kaip jie mato, kiek mokykla yra palanki ar ne jų emocinei savijautai. Šios srities ekspertų parengtame klausimyne dėmesys yra skiriamas 11 sričių: psichologiškai saugi aplinka, akademinis tobulėjimas, fizinė sveikata, emocinis intelektas, mokymosi/mokymo aplinka, bendradarbiavimas su mokytojais, emocinė aplinka, priėmimas/manęs pripažinimas, mokyklos bendruomenė, atvirumas idėjoms ir nuomonėms, mokyklos įtaka.

Mokyklos, atsakiusios į savęs vertinimo klausimus, turi galimybę pamatyti savo rezultatus išsamioje diagramoje, kurioje pateikiami rezultatai apie kiekvieną kriterijų. Po klausimyno užpildymo ir rezultatų sugeneravimo, mokyklos administracija turi galimybę susipažinti su mūsų ekspertų perengtomis rekomendacijomis kiekvienam kriterijui. Rekomendacijos yra patariamojo pobūdžio, jos nereiškia, jog siūlomas sprendimas yra vienintelis.

Dveji metai atsidavusių pastangų

Projekte tarptautinė komanda dirbo du metus. Tai buvo dinamiškas ir įdomus laikotarpis, padovanojęs tarptautunio pažinimo ir bendradarbiavimo patirčių. Projekto įgyvendinamos veiklos pasižymėjo bendrų sutarimų paieška, siekio išplatinti informaciją apie projekto eigą

kuo platesnei auditorijai. Suorganizuoti sklaidos renginiai Italijoje, Lietuvoje ir Estijoje buvo naudingi visiems ieškantiems įrankio, kuris visapusiškai įvertina emocinę gerovę ugdymo įstaigoje. Dalyviai pripažino šio įrankio aktualumą ir teigiamą poveikį mokyklos mikroklimatui.

Pokyčių katalizatorius

Projekto „Laiminga mokykla“ eigoje sukurtą emocinės gerovės įsivertinimo įrankį panaudojusios mokyklos pamatė galimybę pakeisti nusistovėjusį požiūrį į sąvoką ”emocinė gerovė”. Savęs vertinimo klausimynas tapo pokyčių katalizatoriumi, leidžiančiu mokykloms nustatyti tobulintinas sritis ir įgyvendinti pateiktas rekomendacijas.

Projektas „Laiminga mokykla“ po dviejų metų nesibaigia. Jis tęsiasi toliau, nes lieka kaip aktyvi platforma, kurioje kiekviena mokykla nemokamai gali naudotis sukurtu įrankiu, kuris įgalina mokyklas puoselėti pozityvią ir palankią mokymosi ir gyvavimo aplinką. Kelionė gali būti baigta, tačiau šios iniciatyvos sukurtas įrankis dar daugelį metų formuos daugybės mokyklų bendruomenių gerovę.

 

Šiaulių techninės kūrybos centras,
biudžetinė įstaiga
Stoties g. 11, LT-77156, Šiauliai
Tel. (8-41) 523965
El. p.: rastine@siauliaitech.lt
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190539799


© 2024 Visos teisės saugomos. Šiaulių techninės kūrybos centras