Istorija ir tradicijos

ISTORIJA

Jaunųjų technikų centras (JTC) įkurtas 1955 m. lapkričio mėn. Įstaiga nuosavų patalpų neturėjo, ji glaudėsi Šiaulių m. Pionierių namuose, Aušros alėjoje. Tuo metu veikė foto mėgėjų, darbščiųjų rankų, sklandymo, radiotechnikos, aviamodeliavimo būreliai. Pirmasis JTC direktorius buvo Romualdas Bulakas. 1959 m. JTC tapo finansiškai nepriklausomas nuo Pionierių namų ir persikėlė į pastatą, esantį dabartinėje Stoties g. 3. Patalpos moksleivių techninei kūrybai nebuvo pritaikytos, tačiau būrelių veikla plėtėsi. Tuo laikotarpiu žinomi respublikoje buvo laivų modeliuotojai ( vad. Edvardas Cicėnas), aviamodeliuotojai (vad. Vytautas Chlebinskas), fotografai (vad. Julius Bendoravičius). 1969 m. JTC ugdytinis Erdvilas Jacikevičius sukonstravo pirmąjį robotą respublikoje.

1979 m. buvo baigtas Jaunųjų technikų centro (Gumbinės g. 18 ) pastato kapitalinės rekonstrukcijos projektas. Prasidėjo patalpų rekonstrukcija ir statyba. 1985 m. JTC didelių šviesios atminties direktorių Juliaus Bendoravičiaus, Alfonso Jako pastangų dėka persikėlė į naujai rekonstruotas, pritaikytas būrelių darbui patalpas. Tuo metu veikė 16 įvairaus profilio būrelių. 1988 m. gegužę suorganizuota pirmoji miesto moksleivių aitvarų šventė, kuri tapo tradicine. 1990 m. buvo nupirkta ir sumontuota nekilnojama 30 metrų ilgio, keturių takelių automodelių trasa. Įrengtas saugaus eismo mokymo kabinetas, kur yra vedamos saugaus elgesio mokymo gatvėse pamokėlės centrinės miesto dalies mokyklų pradinių klasių moksleiviams
1995 m. rugsėjo 30 d. įregistruota Šiaulių m. valdyboje.
Pagrindinė JTC veiklos kryptis buvo ir tebėra moksleivių techninė kūryba. Būreliai dirba pagal sudarytus planus, atsižvelgiant į mokinių amžių ir turimus resursus. Būrelius vaikai renkasi laisvanoriškumo principu. Ugdytinių tėvai (globėjai) už ugdymą moka arba atleidžiami nuo mokesčio už ugdymą Šiaulių miesto tarybos sprendimo nustatyta tvarka.

MISIJA

Vykdyti neformalųjį ugdymą ir organizuoti mokinių laisvalaikį. Technine kūryba – pagrindinė veiklos sritis. Paskirtis – ugdyti kūrybišką ir aktyvų pilietį, padėti asmeniui tenkinti pažinimo poreikius, suvokti šiuolaikinį pasaulį, būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi.

VIZIJA

Modernus techninės kūrybos centras mieste, kurio pagrindinė veiklos sritis – mokinių techninių ir socialinių kompetencijų ugdymas. Atviras visuomenei, besiorientuojantis į miesto poreikius, stiprinantis mokinių kūrybines galias, saugantis tautos tapatybę.

TIKSLAI

  • Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos ir laisvalaikio praleidimo poreikius.
  • Ugdyti asmenis, gebančius kūrybiškai mąstyti ir dirbti sparčios technologijų kaitos sąlygomis. 
close

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite visas Centro žinias.

Šiaulių techninės kūrybos centras,
biudžetinė įstaiga
Stoties g. 11, LT-77156, Šiauliai
Tel. (8-41) 523965
El. p.: rastine@siauliaitech.lt
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190539799


© 2024 Visos teisės saugomos. Šiaulių techninės kūrybos centras