Paslaugų kainoraštis

MĖNESINIS ATLYGINIMAS UŽ UGDYMĄ BŪRELYJE:

Atlyginimas už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą Jaunųjų technikų centre yra mokamas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu  Nr. T- 236  „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-209 „Dėl ugdymo lėšų neformaluajam švietimui dydžių nustatymo“ pakeitimo“ už kiekvieną mokslo metų mėnesį:

  • pradinių techninių įgūdžių ugdymo programa (pradinio techninio modeliavimo, lego konstravimo būreliai) –  4,00 EUR,
  • techninio sporto ugdymo programa (aitvarų konstravimo, aviamodeliavimo, moto, radijo bangomis valdomų modelių, sportinės radijo pelengacijos, trasinio-sportinio modeliavimo  būreliai) –  4,00 EUR,
  • gamybinių techninių kompetencijų ugdymo programa (astrofizikų, įdomiosios chemijos, kompiuterininkų, lego robotų, radijo aparatūros konstravimo ir remonto būreliai) – 4,00 EUR,
  • profesinių kompetencijų ugdymo programa ( fotografijos, dailiųjų amatų, meninių technologijų, meninio dizaino studija „Dekoriukas“, papuošalų gamybos technologijų, vaizdo operatorių būreliai) – 4,00 EUR,
  • sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo programa (dviratininkų būrelis, saugaus eismo mokymas) – 4,00 EUR.
ATLEIDIMO NUO ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ TVARKA
Atleidimas nuo atlyginimo už teikiamą neformalųjį vaikų švietimą Jaunųjų technikų centre vykdomas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu  Nr. A- 1302 „Atlyginimo už  Šiaulių miesto savivaldybės  įstaigose teikiamą neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašu“  1. Atlyginimas nemokamas:
1.1. jei vaikas nelankė įstaigos dėl ligos visą einamąjį mėnesį ir pateikė gydytojo pažymą ar jos kopiją;
1.2. mokinių vasaros atostogų metu;
1.3. jei vieną mėnesį ar daugiau programa nevykdoma dėl įstaigoje susidariusių svarbių priežasčių;
1.4. jei šeima gauna socialinę pašalpą.
2. Tėvai (globėjai), kuriems taikomos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatytos lengvatos, Jaunųjų technikų centro direktoriui pateikia:
2.1. prašymą;
2.2. Socialinės paramos skyriaus pažymą arba patvirtintąjos kopiją, kad šeima gauna socialinę pašalpą.
3. Dokumentai, kurių pagrindu taikomos atlyginimo lengvatos pristatomi Jaunųjų technikų centro direktoriui priimant vaiką į įstaigą ir kasmet kas 3 mėnesiai arba kai įgyjama teisė į atlyginimo lengvatą.
4. Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka.
5. Atleidimas nuo atlyginimo už teikiamą neformalųjį švietimą įforminamas Jaunųjų technikų centro direktoriaus įsakymu.
6. Už vaikų atleidimą   nuo atlyginimo už teikiamo neformaliojo vaikų švietimo organizavimą atsakingi įstaigos vadovai.Prašymas dėl atleidimo nuo atlyginimo
close

Prenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite visas Centro žinias.

Šiaulių techninės kūrybos centras,
biudžetinė įstaiga
Stoties g. 11, LT-77156, Šiauliai
Tel. (8-41) 523965
El. p.: rastine@siauliaitech.lt
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190539799


© 2024 Visos teisės saugomos. Šiaulių techninės kūrybos centras