Pažintinis vizitas į „Vivere kool“ mokyklą Taline, Estija

 

Spalio 17 d. Šiaulių techninės kūrybos centro direktorius R.Šarpanov ir pavaduotoja ugdymui J.Muningienė lankėsi „Vivere kool“ mokykloje Taline, Estija.

Vivere kool“ – tai privati mokykla vaikams su specialiaisiais poreikiais ir be jų. Mokiniai mokomi pagal nacionalinę arba palengvintas programas, jiems teikiama individuali pagalba. Turėdami jaukias edukacines erdves, motyvuotus mokytojus ir aktyvius tėvus, jie kartu kuria bendruomenę, kurioje ypatingi vaikai gauna ypatingą dėmesį, individualų ugdymą ir mokymosi džiaugsmą.

Pagrindinis mokytojų ir pagalbos specialistų tikslas – nustatyti kiekvieno mokinio individualias teigiamas savybes, lavinti jo socialinius įgūdžius ir stiprinti funkcinius gebėjimus. „Vivere kool“ mokytojai įsitikinę, kad kiekvienas mokinys turėtų turėti galimybę pademonstruoti tiek akademinius, tiek socialinius įgūdžius, taip užtikrindamas savo asmeninį indėlį klasėje. Ugdymo procese plačiai taikomi žaidimai, skirti mokytis priimti sprendimus, mokytis bendrauti su bendraamžiais, vaidmenų žaidimai ir t.t. Mokykloje yra sensorinės integracijos ir muzikos terapijos kabinetai, taip pat vyksta užsiėmimai su logopedais, psichologais ir specialiaisiais pedagogais. Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje sudaromos sąlygos jaustis pilnaverčiais nariais, galinčiais sėkmingai kurti tarpusavio santykius su bendraamžiais bei nuolat lavinti įgūdžius, dalyvaujant bendrose veiklose. Visiems mokiniams yra sudaromos sąlygos patirti socialinę, asmeninę, ugdymosi sėkmę.

Šio pažintinio vizito metu daugiausiai dėmesio buvo skiriama bendradarbiavimui su mokiniais, grįstu abipusiu įsipareigojimu, pasitikėjimu ir pagarba. Bendradarbiaujant suinteresuotoms pusėms (mokyklai, tėvams (globėjams, rūpintojams), kitiems paslaugų teikėjams), svarbu nepamiršti, kad viso ko centras yra vaikas ir jis privalo turėti galimybę dalyvauti su juo susijusiuose procesuose.

 

Šiaulių techninės kūrybos centras,
biudžetinė įstaiga
Stoties g. 11, LT-77156, Šiauliai
Tel. (8-41) 523965
El. p.: rastine@siauliaitech.lt
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190539799


© 2024 Visos teisės saugomos. Šiaulių techninės kūrybos centras