Elektronika ir valdomi modeliai

Atgal

Vadovai – Justinas Dedūra ir Vaidas Doniela

Elektronikos inžinerija šiandien – programuojama, bevielė, išmani ir sprendžianti uždavinius pramonės, transporto, energetikos, aviacijos, precizinio žemės ūkio, medicinos srityse. Elektronikos inžinieriai ne tik kuria įvairias mikroschemas, prototipus, juos diegia ir programuoja, bet ir valdo masinės gamybos procesus, testuoja produktus kokybės užtikrinimui, taip pat kuria aukštą pridėtinę vertę projektuodami sprendimus, pasitelkdami matavimo, programavimo, duomenų perdavimo, navigacijos, aukštųjų dažnių technologijas.

Elektronikos inžinerija vystosi ir tobulėja remdamasi visų mokslo, technikos ir gamybos sričių laimėjimais bei yra išskirtinai patogi integruojant visus STEAM krypties dalykus.

Neformali mokinių švietimo programa „Elektronika ir valdomi modeliai“ padeda suprasti, kaip naudojant elektronikos, programavimo, mechanikos žinias galima sukurti robotus ir valdomus modelius. Metodai, įrengimai ir informacinių technologijų priemonės taikomos šioje programoje padeda skiepyti mokiniams darbo įgūdžius, naudingus skirtingų profesijų specialistams.

Tvarkaraštis:

Mokytojas Vaidas : I grupė pirmadienis/trečiadienis 16.00 – 17.30 (oranžinis kabinetas)

II grupė antradienis/ketvirtadienis 17.30-19.00 (mėlynas kabinetas)

Mokytojas Justinas: antradieniais/ketvirtadieniais 17.30-19.00 (oranžinis kabinetas)

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas:

  • Vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio poreikiais.
  • Nuolatinis mokinio vertinimas stebint jo individualų, grupinį darbą įvairiose situacijose, individualiai aptariant jo mokymosi sėkmingumą, daromą pažangą.
  • Viso ugdymo proceso metu – suteikiama reikiama pagalba, skatinamos mokinių techninės kūrybos iniciatyvos (ugdytiniai mokomi patys vertinti ir įsivertinti).
  • Vertinama individuali mokinio pažanga – mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami su ankstesniaisiais.
  • Mokiniai pristato savo kūrybą parodose, konkursuose, projektuose, varžybose.

Neformaliojo vaikų  švietimo „Elektronikos ir valdomų modelių“ būrelio ugdymo programa 2022-2023 m.m.  – Elektronika ir valdomi modeliai

Norite sužinoti daugiau
ar užsiregistruoti?

(8~41) 523965
rastine@siauliaitech.lt

Techninė kūryba

Šiaulių techninės kūrybos centras,
biudžetinė įstaiga
Stoties g. 11, LT-77156, Šiauliai
Tel. (8-41) 523965
El. p.: rastine@siauliaitech.lt
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190539799


© 2023 Visos teisės saugomos. Šiaulių techninės kūrybos centras