Inžinerinės kūrybinės dirbtuvės 1- 4 klasė

Atgal

Mokytoja – Simona Umaraitė

Būrelyje mokiniai susipažįsta su inžinerine kūryba ir veikla, jos ypatumais; įgyja naujų žinių apie modeliavimą, tobulina techninės kūrybos gebėjimus. Mokiniai susipažįsta su įvairiomis konstrukcinėmis medžiagomis, tyrinėdami įvardija pagrindines jų savybes. Atlikdami kūrybines užduotis mokiniai ugdosi ir plėtoja konstravimo ir modeliavimo gebėjimus. Veiklose siekiama tenkinti mokinių saviraiškos poreikius, suteikti papildomų dalykinių žinių. Dirbdami individualiai ir grupėse mokiniai ugdosi komandinio darbo ir lyderystės kompetencijas, skatinami pasitikėti savimi, išmoksta tolerantiškai vertinti kitus, geba siekti bendrų ir asmeninių tikslų, rodo iniciatyvumą, tampa savarankiškesni.

Tvarkaraštis:

I grupė, antradienis/ketvirtadienis – 14.00-15.30 val.

II grupė, antradienis/ketvirtadienis – 15.30-17.00 val.

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas:

  • Vertinimas grindžiamas amžiaus tarpsnių psichologiniais ypatumais, individualiais mokinio poreikiais.
  • Nuolatinis mokinio vertinimas stebint jo individualų, grupinį darbą įvairiose situacijose, individualiai aptariant jo mokymosi sėkmingumą, daromą pažangą.
  • Viso ugdymo proceso metu – suteikiama reikiama pagalba, skatinamos mokinių techninės kūrybos iniciatyvos (ugdytiniai mokomi patys vertinti ir įsivertinti).
  • Vertinama individuali mokinio pažanga – mokinio dabartiniai pasiekimai lyginami su ankstesniaisiais.
  • Mokiniai pristato savo kūrybą parodose, konkursuose, projektuose, varžybose.

 

Neformaliojo vaikų  švietimo „Inžinerinės kūrybinės dirbtuvės“ (1-4 klasė) būrelio ugdymo programa 2023-2024 m.m. Inžinerinės kūrybos dirbtuvės 1-4 klasės

Dėl būrelių lankymo būtina užpildyti internetinę registracijos formą, ją užpildžius sutartis bus išsiųsta nurodytu el. paštu

Norite sužinoti daugiau
ar užsiregistruoti?

(8~41) 523965
rastine@siauliaitech.lt
' . esc_html( $categories[0]->name ) . ''; echo '

'. esc_html( $categories[0]->name ) .'

'; } ?>

Šiaulių techninės kūrybos centras,
biudžetinė įstaiga
Stoties g. 11, LT-77156, Šiauliai
Tel. (8-41) 523965
El. p.: rastine@siauliaitech.lt
Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190539799


© 2024 Visos teisės saugomos. Šiaulių techninės kūrybos centras